Tài liệu cảm biến GF Signet

Aubase cung cấp thiết bị đo của GF Signet, thông thường có sẵn.

 


 

Sensors and Instrumentation

 

 


 

Bộ hiển thị đa thông số của Georg Fischer (+GF+) sử dụng một bộ hiển thị cho nhiều cảm biến khác nhau, nên giảm được chi phí lưu kho của nhà máy. Ngoài ra bộ 9900 còn được dùng trong điều khiển mẻ batch controller.

 

 

Bộ hiểnthị nhiều kênh upto 6 kênh. 8900 Multi-Parameter Instruments
8900 Multi-Parameter Controller

 


 

Các hệ thống phân tích chất lỏng khác của GF Signet

 

 

Đo oxy hòa tan -Dissolved Oxygen Sensors
2610 Process Optical Dissolved Oxygen Sensor

 

Bộ hiển thị cho cảm biến đo oxy hòa tan của GF – Dissolved Oxygen Instruments
9950 Dual Channel Transmitter
9900 Transmitter
8900 Multi-Parameter Controller

 


 

Các thiết bị hỗ trợ hiệu chuẩn, kết nối của GF Signet