Tài liệu cảm biến GF Signet

Aubase cung cấp thiết bị đo của GF Signet, thông thường có sẵn.

 


 

Sensors and Instrumentation

 

 


 

Bộ hiển thị đa thông số của Georg Fischer (+GF+) sử dụng một bộ hiển thị cho nhiều cảm biến khác nhau, nên giảm được chi phí lưu kho của nhà máy. Ngoài ra bộ 9900 còn được dùng trong điều khiển mẻ batch controller.

 


 

Các hệ thống phân tích chất lỏng khác của GF Signet

 


 

Các thiết bị hỗ trợ hiệu chuẩn, kết nối của GF Signet