Giá cảm biến mức – Flowline –

Aubase cung cấp các sản phẩn Flowline tại Việt Nam.

Thời giao giao hàng nhanh, cần tư vấn support gọi Hotline 0845 365 365, Email [email protected]

Giá cảm biến đo mức siêu âm UG01, UG03

P/NDESCRIPTIONFROM
UG01-0001-401.5m (4.9′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/o Fob$450.00
UG01-0001-411.5m (4.9′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/Fob$495.00
UG01-0011-401.5m (4.9′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/o Fob$455.00
UG01-0011-411.5m (4.9′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/Fob$500.00
UG03-0001-403m (9.8′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/o Fob$550.00
UG03-0001-413m (9.8′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/Fob$595.00
UG03-0011-403m (9.8′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/o Fob$555.00
UG03-0011-413m (9.8′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/Fob$600.00

Giá cảm biến đo mức UG06, UG12 Flowline

P/NDESCRIPTIONFROM
UG06-0001-006m (19.6′) range, 2″ NPT, w/o Fob$750.00
UG06-0001-016m (19.6′) range, 2″ NPT, w/Fob$795.00
UG06-0011-006m (19.6′) range, 2″ G, w/o Fob$755.00
UG06-0011-016m (19.6′) range, 2″ G, w/Fob$800.00
UG12-0001-0012m (39.3′) range, 3″ NPT, w/o Fob$950.00
UG12-0001-0112m (39.3′) range, 3″ NPT, w/Fob$995.00
UG12-0011-0012m (39.3′) range, 3″ G, w/o Fob$955.00
UG12-0011-0112m (39.3′) range, 3″ G, w/Fob$1,000.00

Giá cảm biến đo mức US06, US12 FlowLine

P/NDESCRIPTIONFROM
US06-0001-006m (19.6′) range, 2″ NPT, w/o Fob$950.00
US06-0001-016m (19.6′) range, 2″ NPT, w/Fob$995.00
US06-0011-006m (19.6′) range, 2″ G, w/o Fob$955.00
US06-0011-016m (19.6′) range, 2″ G, w/Fob$1,000.00
US12-0001-0012m (39.3′) range, 3″ NPT, w/o Fob$1,150.00
US12-0001-0112m (39.3′) range, 3″ NPT, w/Fob$1,195.00
US12-0011-0012m (39.3′) range, 3″ G, w/o Fob$1,155.00
US12-0011-0112m (39.3′) range, 3″ G, w/Fob$1,200.00
LB12-1001Intrinsic safety barrier$850.00

Giá cảm biến đo mức DX10 FlowLine

P/NDESCRIPTIONFROM
DX10-001.25m (49.2”) range, 1″ NPT, w/o Fob$320.00
DX10-011.25m (49.2”) range, 1″ NPT, w/Fob$365.00
DX10-101.25m (49.2”) range, 1″ G, w/o Fob$325.00
DX10-111.25m (49.2”) range, 1″ G, w/Fob$370.00

Giá cảm biến đo mức DL10 FlowLine

P/NDESCRIPTIONFROM
DL10-001.25m (49.2″) range, 1″ NPT, w/o Fob$350.00
DL10-011.25m (49.2″) range, 1″ NPT, w/Fob$395.00
DL10-101.25m (49.2″) range, 1″ G, w/o Fob$355.00
DL10-111.25m (49.2″) range, 1″ G, w/Fob$400.00

Giá cảm biến đo mức DL14 Flowline

P/NDESCRIPTIONFROM
DL14-001.25m (49.2″) range, 1″ NPT, w/o Fob$400.00
DL14-011.25m (49.2″) range, 1″ NPT, w/Fob$445.00
DL14-101.25m (49.2″) range, 1″ G, w/o Fob$405.00
DL14-111.25m (49.2″) range, 1″ G, w/Fob$450.00

Giá cảm biến đo mức DL24 Flowline

P/NDESCRIPTIONFROM
DL24-003m (9.8′) range, 1″ NPT, w/o Fob$500.00
DL24-013m (9.8′) range, 1″ NPT, w/Fob$545.00
DL24-103m (9.8′) range, 1″ G, w/o Fob$505.00
DL24-113m (9.8′) range, 1″ G, w/Fob$550.00

Giá cảm biến đo mức US01, US03, Flowline

P/NDESCRIPTIONFROM
US01-0001-001.5m (4.9′) range, 2″ NPT, w/o Fob$550.00
US01-0001-011.5m (4.9′) range, 2″ NPT, w/Fob$595.00
US01-0011-001.5m (4.9′) range, 2″ G, w/o Fob$555.00
US01-0011-011.5m (4.9′) range, 2″ G, w/Fob$600.00
US03-0001-003m (9.8′) range, 2″ NPT, w/o Fob$650.00
US03-0001-013m (9.8′) range, 2″ NPT, w/Fob$695.00
US03-0011-003m (9.8′) range, 2″ G, w/o Fob$655.00
US03-0011-013m (9.8′) range, 2″ G, w/Fob$700.00
LB12-1001Intrinsic safety barrier$850.00

Giá cảm biến đo mức siêu âm LU23, LU27, LU28, LU29

P/NDESCRIPTIONFROM
LU23-005.5m (18.0′) range, 2″ NPT, w/o Fob$635.00
LU23-015.5m (18.0′) range, 2″ NPT, w/Fob$680.00
LU23-105.5m (18.0′) range, 2″ G, w/o Fob$640.00
LU23-115.5m (18.0′) range, 2″ G, w/Fob$685.00
LU27-003m (9.8′) range, 1″ NPT, w/o Fob$535.00
LU27-013m (9.8′) range, 1″ NPT, w/Fob$580.00
LU27-103m (9.8′) range, 1″ G, w/o Fob$540.00
LU27-113m (9.8′) range, 1″ G, w/Fob$585.00
LU28-008m (26.2′) range, 2″ NPT, w/o Fob$735.00
LU28-018m (26,2′) range, 2″ NPT, w/Fob$780.00
LU28-108m (26.2′) range, 2″ G, w/o Fob$740.00
LU28-118m (26.2′) range, 2″ G, w/Fob$785.00
LU29-0010m (32.8′) range, 2″ NPT, w/o Fob$835.00
LU29-0110m (32.8′) range, 2″ NPT, w/Fob$880.00
LU29-1010m (32.8′) range, 2″ G, w/o Fob$840.00
LU29-1110m (32.8′) range, 2″ G, w/Fob$885.00

Giá cảm biến đo mức LU80 Flowline

 

P/NDESCRIPTIONFROM
LU80-51013m (9.8′) range, 1″ NPT$695.00
LU80-51613m (9.8′) range, 1″ G$700.00
LU81-51015.5m (18.0′) range, 2″ NPT$795.00
LU81-51615.5m (18.0′) range, 2″ G$800.00
LU83-51018m (26.2′) range, 2″ NPT$895.00
LU83-51618m (26.2′) range, 2″ G$900.00
LU84-510110m (32.8′) range, 2″ NPT$995.00
LU84-516110m (32.8′) range, 2″ G$1,000.00

Cam Bien Do Muc Flowline Level

Tài liệu tham khảo tại Website: Flowline.com