Giá cảm biến mức – Flowline –

Aubase cung cấp các sản phẩn Flowline tại Việt Nam.

Thời giao giao hàng nhanh, cần tư vấn support gọi Hotline 0845 365 365, Email [email protected]

Giá cảm biến đo mức siêu âm UG01, UG03

P/N DESCRIPTION FROM
UG01-0001-40 1.5m (4.9′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/o Fob $450.00
UG01-0001-41 1.5m (4.9′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/Fob $495.00
UG01-0011-40 1.5m (4.9′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/o Fob $455.00
UG01-0011-41 1.5m (4.9′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/Fob $500.00
UG03-0001-40 3m (9.8′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/o Fob $550.00
UG03-0001-41 3m (9.8′) range, 2″ NPT, 4 SPST relays, w/Fob $595.00
UG03-0011-40 3m (9.8′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/o Fob $555.00
UG03-0011-41 3m (9.8′) range, 2″ G, 4 SPST relays, w/Fob $600.00

Giá cảm biến đo mức UG06, UG12 Flowline

P/N DESCRIPTION FROM
UG06-0001-00 6m (19.6′) range, 2″ NPT, w/o Fob $750.00
UG06-0001-01 6m (19.6′) range, 2″ NPT, w/Fob $795.00
UG06-0011-00 6m (19.6′) range, 2″ G, w/o Fob $755.00
UG06-0011-01 6m (19.6′) range, 2″ G, w/Fob $800.00
UG12-0001-00 12m (39.3′) range, 3″ NPT, w/o Fob $950.00
UG12-0001-01 12m (39.3′) range, 3″ NPT, w/Fob $995.00
UG12-0011-00 12m (39.3′) range, 3″ G, w/o Fob $955.00
UG12-0011-01 12m (39.3′) range, 3″ G, w/Fob $1,000.00

Giá cảm biến đo mức US06, US12 FlowLine

P/N DESCRIPTION FROM
US06-0001-00 6m (19.6′) range, 2″ NPT, w/o Fob $950.00
US06-0001-01 6m (19.6′) range, 2″ NPT, w/Fob $995.00
US06-0011-00 6m (19.6′) range, 2″ G, w/o Fob $955.00
US06-0011-01 6m (19.6′) range, 2″ G, w/Fob $1,000.00
US12-0001-00 12m (39.3′) range, 3″ NPT, w/o Fob $1,150.00
US12-0001-01 12m (39.3′) range, 3″ NPT, w/Fob $1,195.00
US12-0011-00 12m (39.3′) range, 3″ G, w/o Fob $1,155.00
US12-0011-01 12m (39.3′) range, 3″ G, w/Fob $1,200.00
LB12-1001 Intrinsic safety barrier $850.00

Giá cảm biến đo mức DX10 FlowLine

P/N DESCRIPTION FROM
DX10-00 1.25m (49.2”) range, 1″ NPT, w/o Fob $320.00
DX10-01 1.25m (49.2”) range, 1″ NPT, w/Fob $365.00
DX10-10 1.25m (49.2”) range, 1″ G, w/o Fob $325.00
DX10-11 1.25m (49.2”) range, 1″ G, w/Fob $370.00

Giá cảm biến đo mức DL10 FlowLine

P/N DESCRIPTION FROM
DL10-00 1.25m (49.2″) range, 1″ NPT, w/o Fob $350.00
DL10-01 1.25m (49.2″) range, 1″ NPT, w/Fob $395.00
DL10-10 1.25m (49.2″) range, 1″ G, w/o Fob $355.00
DL10-11 1.25m (49.2″) range, 1″ G, w/Fob $400.00

Giá cảm biến đo mức DL14 Flowline

P/N DESCRIPTION FROM
DL14-00 1.25m (49.2″) range, 1″ NPT, w/o Fob $400.00
DL14-01 1.25m (49.2″) range, 1″ NPT, w/Fob $445.00
DL14-10 1.25m (49.2″) range, 1″ G, w/o Fob $405.00
DL14-11 1.25m (49.2″) range, 1″ G, w/Fob $450.00

Giá cảm biến đo mức DL24 Flowline

P/N DESCRIPTION FROM
DL24-00 3m (9.8′) range, 1″ NPT, w/o Fob $500.00
DL24-01 3m (9.8′) range, 1″ NPT, w/Fob $545.00
DL24-10 3m (9.8′) range, 1″ G, w/o Fob $505.00
DL24-11 3m (9.8′) range, 1″ G, w/Fob $550.00

Giá cảm biến đo mức US01, US03, Flowline

P/N DESCRIPTION FROM
US01-0001-00 1.5m (4.9′) range, 2″ NPT, w/o Fob $550.00
US01-0001-01 1.5m (4.9′) range, 2″ NPT, w/Fob $595.00
US01-0011-00 1.5m (4.9′) range, 2″ G, w/o Fob $555.00
US01-0011-01 1.5m (4.9′) range, 2″ G, w/Fob $600.00
US03-0001-00 3m (9.8′) range, 2″ NPT, w/o Fob $650.00
US03-0001-01 3m (9.8′) range, 2″ NPT, w/Fob $695.00
US03-0011-00 3m (9.8′) range, 2″ G, w/o Fob $655.00
US03-0011-01 3m (9.8′) range, 2″ G, w/Fob $700.00
LB12-1001 Intrinsic safety barrier $850.00

Giá cảm biến đo mức siêu âm LU23, LU27, LU28, LU29

P/N DESCRIPTION FROM
LU23-00 5.5m (18.0′) range, 2″ NPT, w/o Fob $635.00
LU23-01 5.5m (18.0′) range, 2″ NPT, w/Fob $680.00
LU23-10 5.5m (18.0′) range, 2″ G, w/o Fob $640.00
LU23-11 5.5m (18.0′) range, 2″ G, w/Fob $685.00
LU27-00 3m (9.8′) range, 1″ NPT, w/o Fob $535.00
LU27-01 3m (9.8′) range, 1″ NPT, w/Fob $580.00
LU27-10 3m (9.8′) range, 1″ G, w/o Fob $540.00
LU27-11 3m (9.8′) range, 1″ G, w/Fob $585.00
LU28-00 8m (26.2′) range, 2″ NPT, w/o Fob $735.00
LU28-01 8m (26,2′) range, 2″ NPT, w/Fob $780.00
LU28-10 8m (26.2′) range, 2″ G, w/o Fob $740.00
LU28-11 8m (26.2′) range, 2″ G, w/Fob $785.00
LU29-00 10m (32.8′) range, 2″ NPT, w/o Fob $835.00
LU29-01 10m (32.8′) range, 2″ NPT, w/Fob $880.00
LU29-10 10m (32.8′) range, 2″ G, w/o Fob $840.00
LU29-11 10m (32.8′) range, 2″ G, w/Fob $885.00

Giá cảm biến đo mức LU80 Flowline

 

P/N DESCRIPTION FROM
LU80-5101 3m (9.8′) range, 1″ NPT $695.00
LU80-5161 3m (9.8′) range, 1″ G $700.00
LU81-5101 5.5m (18.0′) range, 2″ NPT $795.00
LU81-5161 5.5m (18.0′) range, 2″ G $800.00
LU83-5101 8m (26.2′) range, 2″ NPT $895.00
LU83-5161 8m (26.2′) range, 2″ G $900.00
LU84-5101 10m (32.8′) range, 2″ NPT $995.00
LU84-5161 10m (32.8′) range, 2″ G $1,000.00

Cam Bien Do Muc Flowline Level

Tài liệu tham khảo tại Website: Flowline.com