Van PVC, CPVC, PVDF, PPH điều khiển điện

 

Van điều khiển bằng nhựa có nhiều loại khác nhau:

  • Tùy theo chức năng điều khiển. Người ta phân theo van điều khiện hoặc van điều khiển bằng khí nén, van điều on/off, van điều khiển tuyến tính.
  • Tùy theo cấu tạo và vật liệu của body, Người ta chia làm van bi, van cầu (globe valve), van bướm (butterfly valve), van cổng (gate valve), van màng (diaphragm valve)

Van Buom Pvc Dieu Khien Dien Nho

Van bi nhựa PVC, CPVC, PPH, PVDF điều khiển điện

Van cầu nhựa PVC, CPVC, PPH, PVDF điều khiển điện

Van màng nhựa PVC, CPVC, PPH, PVDF điều khiển điện

Van bướm nhựa PVC, CPVC, PPH, PVDF điều khiển điện

Van  nhựa PVC, CPVC, PPH, PVDF điều khiển điện

Van Pvdf Dieu Khien Khi Nen

Van bi nhựa PVC, CPVC, PPH, PVDF điều khiển khí nén

Van cầu nhựa PVC, CPVC, PPH, PVDF điều khiển khí nén

Van màng nhựa PVC, CPVC, PPH, PVDF điều khiển khí nén

Van bướm nhựa PVC, CPVC, PPH, PVDF điều khiển khí nén

Van  nhựa PVC, CPVC, PPH, PVDF điều khiển khí nén

Van nhựa điều khiển tuyến tính.