KÝ HIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA THÉP KHÔNG GỈ

Vật liệu thép không gỉ có nhiều ký hiệu khác nhau, tùy vào tiêu chuẩn sản xuất. Chúng tôi gửi đến bảng tra ký hiệu tương đương như sau:

MARTENSITIC STAINLESS AND ALLOY FOR PRESSURE RETAINING PARTS AT HIGH TEMPERATURE SERVICE
ACI Designation ASTM casting UNS DIN/EN ASTM Forgings  Equivalent
WC1 A217 WC1 J12524 1.5419/G20Mo5 A182 F1
WC6 A217 WC6 J12072 1.7357/G17CrMo5-5 A182 F11
WC9 A217 WC9 J21890 1.7379/G17CrMo9-10 A182 F22
C5 A217 C5 J42045 1.7365/GX15CrMo5 A182 F5a
C12 A217 C12 J82090 1.7386/X12CrMo9-1 A182 F9
C12A A217 C12A J84090 1.4903/X10CrMoVNb9-1 A182 F91
FERRITIC AND MARTENSITIC ALLOY FOR PRESSURE CONTAINING PARTS AT LOW TEMPERATURE SERVICE
ACI Designation ASTM casting UNS DIN/EN ASTM Forgings Equivalent
LCB A352 LCB  J03003 1.1131/G17Mn5 A350 LF2
LCC A352 LCC  J02505 1.6220/G20Mn5
LC1 A352 LC1  J12522 1.5422/G18Mo5
LC2 A352 LC2  J22500 1.5636/G9Ni10
LC2-1 A352 LC2-1  J42215 1.6781/G17NiCrMo13-6
LC3 A352 LC3  J31550 1.5638/G9Ni14 A350 LF3
LC4 A352 LC4  J41500
CA6NM A352 CA6NM  J91540 1.4313/GX4CrNi13-4 A182 F6NM
     MARTENSITIC STAINLESS STEEL CORROSION RESISTANT FOR GENERAL APPLICATION
ACI Designation  ASTM casting  UNS  DIN/EN ASTM Forgings  Equivalent
CA15 A743 CA15 J91150 1.4011/GX12Cr12 A182 F6a AISI 410
CA15M A743 CA15M J91151
CA40 A743 CA40 J91153 1.4027/GX20Cr14 AISI 420
CA6NM A743 CA6NM J91540 1.4313/X4CrNi13-4 A182 F6NM 17-4-PH
CB7Cu-1 A747 CB7Cu-1 J92180 1.4540/GX4CrNiCuNb16-4 15-5 PH
CB7Cu-2 A747 CB7Cu-2 J92110
      AUSTENITIC STAINLESS STEEL FOR PRESSURE RETAINING PARTS
ACI Designation ASTM casting UNS DIN/EN ASTM Forgings Equivalent
CF3 A351 CF3,CF3A J92700 1.4309/GX2CrNi19-11 A182 F304L AISI 304L
CF8 A351 CF8,CF8A J92600 1.4308/GX5CrNi19-10 A182 F304 AISI 304
CF3M A351 CF3M,CF3MA J92800 1.4409/GX2CrNiMo19-11-2 A182 F316L AISI 316L
CF8M A351 CF8M J92900 1.4408/GX5CrNiMo19-11-2 A182 F316 AISI 316
CF8C A351 CF8C J92710 1.4552/GX5CrNiNb19-11 A182 F347 AISI 347
CF3MN A351 CF3MN J92804 1.4404/GX2CrNiMo17-12-2 A182 F316LN AISI 316LN
CG8M A351 CG8M J93000 1.4412/GX5CrNiMo19-11-3 A182 F317 AISI 317
CK20 A351 CK20 J94202 1.4843/X16CrNi25-20 A182 F310H AISI 310H;310S
CF20 A743 CF20 J92602 1.4312/GX10CrNi18-8
CT15C A351 CT15C N08151 1.4859/GX10NiCrNb32-20 INCOLOY 800H
SUPERAUSTENITIC STAINLESS STEEL
ACI Designation  ASTM casting  UNS  DIN/EN  ASTM Forgings  Equivalent
CK3MCuN A351 CK3MCuN J93254 1.4547/X1CrNiMoCuN20-18-7 A182-F44 254SMO
CN7M A351 CN7M N08007
CN7MS A351 CN7MS J94650
CN3MN A351 CN3MN J94651 1.4529/X1NiCrMoCuN25-20-6 A182 F62 AL-6XN
DUPLEX AND SUPERDUPLEX (AUSTENITIC-FERRITIC)STAINLESS STEEL FOR GENERAL AND PRESSURE RETAINING
ACI Designation  ASTM casting  UNS  DIN/EN  ASTM Forgings  Equivalent
 CD4MCu A890 1A J93370 1.4593/GX3CrNiMoCuN24-6-2-3
 CD4MCuN A890-A995 1B J93372 1.4517/GX2CrNiMoCuN25-6-3-3
 CD3MCuN A890 1C J93373
 CD6MN A890-A995 3A J93371  A182 F50
 CD3MN A890-A995 4A J92205 1.4470/GX2CrNiMoN22-5-3  A182 F51 DUPLEX 2205
 CE3MN A890-A995 5A J93304 1.4469/GX2CrNiMoN26-7-4  A182 F53 SUPERDUPLEX 2507
 CD3MWCuN A890-A995 6A J93380  A182 F55 ZERON 100/FERRALIUM 255
      NICKEL BASE ALLOYS FOR CORROSION RESISTANT SERVICE
ACI Designation ASTM casting UNS DIN/EN ASTM Forgings Equivalent
 CU5MCuC  A494 CU5MCuC N08826 2.4858/NiCr21Mo  B564 N08825 INCOLOY 825
 CZ100  A494 CZ100 N02100 2.4066/G-Ni95 NICKEL 200
 M35-1  A494 M35-1 N24135 2.4365/G-NiCu30Nb  B564 N04400 MONEL 400
 M35-2  A494 M35-2 N04020
 M35-H  A494 M30-H N24030 2.4367/G-NiCu30Si3
 M25S  A494 M25-S N24025 2.4368/G-NiCu30Si4 MONEL S
 CY-40  A494 CY-40 N06040 2.4816/NiCr15Fe  B564 N06600 INCONEL 600
 CW-6MC  A494 CW-6MC N26625 2.4856/NiCr22Mo9Nb  B564 N06625 INCONEL 625
CW-2M A494 CW-2M N26455 2.4686/G-NiMo17Cr B564 N10276 HASTELLOY C-4
CW-12MW A494 CW-12MW N30002 2.4883/G-NiMo16CrW HASTELLOY C-276
CX-2MW A494 CX-2MW N26022 2.4602/NiCr21Mo14W HASTELLOY C-22
N-7M A494 N-7M N30007 2.4685/G-NiMo28 HASTELLOY B-2
N-12MV A494 N-12MV N30012 2.4882/G-NiMo30 HASTELLOY B
CX2M A494 CX2M N26059 2.4605/G-NiCr23Mo16 ALLOY 59