Georg Fischer Logo

GF (Georg Fischer)

  • Website: Georgfischer.com
  • Xuất xứ: Thụy Sĩ
  • Tên thương hiệu: Georg Fischer AG
  • Sản phẩm của GF (Georg Fischer): Thiết bị truyền động, van, thiết bị truyền động điện, phụ kiện thiết bị truyền động điện, thiết bị truyền động khí nén điện từ, phụ kiện thiết bị truyền động khí nén, van bi khí nén, van bướm khí nén, van màng bằng tay khí nén, van bi điện, van bướm điện, bộ lắp ráp giao diện / van, định vị
  • Ứng dụng: Xử lý nước, vận chuyển nước, dịch vụ xây dựng, công nghệ sưởi ấm, cung cấp khí đốt, công nghiệp hóa chất, vi điện tử, thực phẩm và đồ uống, năng lượng, đóng tàu, khoa học đời sống

GF (Georg Fischer)

GF (Georg Fischer), GF cam kết trở thành người thiết lập tiêu chuẩn của ngành. Chiến lược kinh doanh của công ty là nhất quán và tập trung vào lâu dài. Đồng thời, là một chính sách tài chính minh bạch và môi trường giao tiếp cởi mở. Đồng thời, với tư cách là chủ nhân và công dân doanh nghiệp, công ty tuân thủ các trách nhiệm xã hội và thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường.


TƯ VẤN: 0845 365 365 ;ZALO: 0988305035 ;SKY: billhuu ;MAIL: [email protected]


CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA GF

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM
1 Georg Fischer 199029407 199029407
2 Georg Fischer 199231368 199231368
3 Georg Fischer 199041659 199041659
4 Georg Fischer 199242062 199242062
5 Georg Fischer 185627737 185627737
6 Georg Fischer 175483032 175483032
7 Georg Fischer 185684033 185684033
8 Georg Fischer 167514004 167514004
9 Georg Fischer 167484291 167484291
10 Georg Fischer 167568126 167568126
11 Georg Fischer 157546456 157546456
12 Georg Fischer 180639308 180639308
13 Georg Fischer 169567803 169567803
14 Georg Fischer 167568505 167568505
15 Georg Fischer 199231857 199231857
16 Georg Fischer 175543017 175543017
17 Georg Fischer 199277243 199277243
18 Georg Fischer 150104226 150104226
19 Georg Fischer 735608608 735608608
20 Georg Fischer 167561254 167561254
21 Georg Fischer 181689513 181689513
22 Georg Fischer 168480192 168480192
23 Georg Fischer 163375023V 163375023V
24 Georg Fischer 199233387 199233387
25 Georg Fischer 193480105 193480105
26 Georg Fischer 161591103 161591103
27 Georg Fischer 150985036 150985036
28 Georg Fischer 163624613 163624613
29 Georg Fischer 199231307 199231307
30 Georg Fischer 161305637 161305637
31 Georg Fischer 167685034 167685034
32 Georg Fischer 167343007 167343007
33 Georg Fischer 199231168 199231168
34 Georg Fischer 199025773 199025773
35 Georg Fischer 384501 w/ 324504H 3-8450-1 w/ 3-2450-4H
36 Georg Fischer 199178582 199178582
37 Georg Fischer 181519538 181519538
38 Georg Fischer 185515137 185515137
39 Georg Fischer 199278552 199278552
40 Georg Fischer 181647736 181647736
41 Georg Fischer 167637735 167637735
42 Georg Fischer 199178703 199178703
43 Georg Fischer 199029371 199029371
44 Georg Fischer 167561001 167561001
45 Georg Fischer 161355367 161355367
46 Georg Fischer 167484130 167484130
47 Georg Fischer 199231136 199231136
48 Georg Fischer PV8T020 PV8T020
49 Georg Fischer 163546857 163546857
50 Georg Fischer 199286087 199286087
51 Georg Fischer 163546582V 163546582V
52 Georg Fischer 37000.39151 37000.39151
53 Georg Fischer 199285937 199285937
54 Georg Fischer 199278617 199278617
55 Georg Fischer 161490728 161490728
56 Georg Fischer 199131220 199131220
57 Georg Fischer 199144649 199144649
58 Georg Fischer 175481978 175481978
59 Georg Fischer 167595007 167595007
60 Georg Fischer 175578102 175578102
61 Georg Fischer 199288552 199288552
62 Georg Fischer 199027531 199027531
63 Georg Fischer 161305338 161305338
64 Georg Fischer 167489263 167489263
65 Georg Fischer 169480777 169480777
66 Georg Fischer 163546360 163546360
67 Georg Fischer 161375001V 161375001V
68 Georg Fischer 199233156 199233156
69 Georg Fischer 199190271 199190271
70 Georg Fischer 199025755 199025755
71 Georg Fischer 199025335 199025335
72 Georg Fischer 185645137 185645137
73 Georg Fischer 167484943 167484943
74 Georg Fischer 161305536 161305536
75 Georg Fischer 163624665 163624665
76 Georg Fischer 198807559 198807559
77 Georg Fischer 175480732 175480732
78 Georg Fischer 167485923 167485923
79 Georg Fischer 198806628 198806628
80 Georg Fischer 175317538 175317538
81 Georg Fischer 199231204 199231204
82 Georg Fischer 735500111 735500111
83 Georg Fischer 199242523 199242523
84 Georg Fischer 175343073 175343073
85 Georg Fischer 163567826 163567826
86 Georg Fischer 199190426 199190426
87 Georg Fischer 735311045 735311045
88 Georg Fischer 175483419 175483419
89 Georg Fischer 167343363 167343363
90 Georg Fischer 180001014 180001014
91 Georg Fischer 161485102 161485102
92 Georg Fischer 167582113 167582113
93 Georg Fischer 199288526 199288526
94 Georg Fischer P51530P0 P51530-P0
95 Georg Fischer 175314437 175314437
96 Georg Fischer 199240527 199240527
97 Georg Fischer FPS030 FPS030
98 Georg Fischer 167582003 167582003
99 Georg Fischer 198335457 198335457
100 Georg Fischer P5261025 P526-1025