Showing all 3 results

Ống PVC SCH80

Ống CPVC SCH80

Ống lót teflon

Ống thép Teflon