Đồng hồ đo BTU FNS

Đồng hồ lưu lượng của FNS – Hàn Quốc gồm 2 loại: đo điện từ và đo điện từ kết hợp với các cảm biến nhiệt độ để đo ra giá trị BTU của các hệ lạnh.