Thiết bị phân tích KI-YEON Hàn quốc

Các model KCE hay được dùng tại thị trường Việt Nam

Thiết bị phân tích KI-YEON Hàn quốc

Đo pH

PH-96M
Thiết bị phân tích KI-YEON Hàn quốcPH-92
Thiết bị phân tích KI-YEON Hàn quốcKEC-1000-PH
Thiết bị phân tích KI-YEON Hàn quốcKEC-2000-PH

Đo ORP

ORP-96M
Thiết bị phân tích KI-YEON Hàn quốcORP-92
Thiết bị phân tích KI-YEON Hàn quốcKEC-1000-ORP
Thiết bị phân tích KI-YEON Hàn quốcKEC-2000-ORP

Đo Oxy hòa tan

DO-96M
Thiết bị phân tích KI-YEON Hàn quốcKEC-1000-DO
Thiết bị phân tích KI-YEON Hàn quốcKEC-2000-DO

Thiết bị phân tích KI-YEON Hàn quốc

Đo lưu lượng

Thiết bị phân tích KI-YEON Hàn quốcFIQ-81
Thiết bị phân tích KI-YEON Hàn quốcFIQ-82
Thiết bị phân tích KI-YEON Hàn quốcKEC-101FI/UI
Thiết bị phân tích KI-YEON Hàn quốcKEC-2000-FLOW

 

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of