Đồng hồ lưu lượng EU/G7

Sản phẩm của các nước EU/G7 được ưu tiên sử dụng ở Việt nam cho các công trình quan trọng. Đặc biệt trong ngành đo lường và điều khiển.

Với nhiều năm kinh nghiệm và chọn lựa, Aubase đưa ra các giải pháp xuất xứ EU/G7 chất lượng nhưng giá thành hợp lý.

Đồng hồ lưu lượng điện từ EU : Krohne, ABB, Foxboro

Đồng hồ lưu lượng Nhật bản: Yokogawa, Azbil, Oval

Đồng hồ lưu lượng xuất xứ USA, Emerson, Rosemount, GF Signet.

Dong Ho Luu Luong Hoi Foxboro

Đồng hồ lưu lượng vortex Foxboro

Dong Ho Luu Luong Orifice Rosemount 2

Đồng hồ lưu lượng Orifice Rosemount.

Dong Ho Luu Luong Signet Vietnam

Đồng hồ lưu lượng GF Signet