Ống nhựa PVDF Georg Fischer

Ống nhựa PVDF của Georg Fischer được dùng trong nhiều nhà máy tại Việt Nam như Masan ( hệ thống thanh trùng nước mắm, nước tương ở nhiệt độ cao), Intel ( xử lý nước siêu sạch, Vina Craft, Vicaco, Nhiệt điện Phú Mý ( hệ thống đường ống dẫn hóa chất H2SO4, HNO3…)…