Ống mềm lót teflon

Ống mềm bọc teflon, bên trong là PTFE/PFA, PP, PVDF,…bên ngoài là Inox 304, 316ss, vừa dùng tốt cho hóa chất vừa có thể chiệu được áp lực cao hơn,