Bơm ly tâm Allweiller – dùng cho nhiệt độ cao

  Bơm ly tâm Allweiler – dùng  cho Dầu nhiệt và nước nóng (NIT, NTT, NTWH, NBWH, NIWH, CTWH & CIWH)

  Chất lượng cao
  Được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới
  Mặc các bộ phận dễ dàng truy cập và thay thế

  Ứng dụng sản phẩm: Xây dựng / chữa cháy, chuyển hóa chất, nhiên liệu, vệ sinh / thực phẩm và đồ uống, dầu nhiệt / nước nóng

  Sản phẩm làm: Allweiler

  Loại sản phẩm: Bơm ly tâm

  Danh mục: