Bơm cánh quạt Allweiler

  • Lưu lượng cao, đầu thấp
  • Chất lượng cao
  • Chất lỏng xâm lấn, tinh khiết hoặc ô nhiễm
  • Được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới
  • Phát ra tiếng ồn thấp

  Ứng dụng sản phẩm: , ,

  Sản phẩm làm:

  Loại sản phẩm:

   

  Danh mục: