Bộ hiển thị GF Signet 9900

Bộ hiển thị GF Signet 9900 với tính năng đặc biệt có thể thể kết nối với hầu hết cảm biến của GF Signet thông qua tính hiệu S3L của GF.