Tập đoàn Việt Úc dùng ống van và thiết bị đo của Georg Fischer

Các sản phẩm tập đoàn Việt Úc sử dụng:

 

Ống PVC SCH80 của GF

Van bi, van bướm của GF

Thiết bị đo độ dẫn, đo pH, đo lưu lượng của GF.