Quy trình kiểm tra van điều khiển khiển tuyến tính bằng khí nén

I/ Kiểm tra các kết nối cơ khí và khí nén cấp cho van.

  1. Kiểm tra phần lắ đặt cơ khí thân van, actuator, bộ định vị
  2. Kiểm tra các đường ống khí nén cung cấp cho bộ định vị, actuator
  3. Kiểm tra đồng hồ áp khí nén đủ dãy hoạt động của van, thường là 4-7 bar

II/ Quy trình kiểm tra hành trình van điều khiển tuyến tính

Nguyen Ly Van Dieu Khien Khi Nen
1. Giả sử van là van khí nén hoạt động 4-20mA. Nó cũng có đầu ra phản hồi vị trí van 4-20mA.
2. Kết nối bộ phát dòng với đầu vào của bộ định vị van.
3. Kết nối đồng hồ vạn năng ở đầu ra phản hồi vị trí van, với đồng hồ đo mA như thể hiện trong hình trên.
5. Tại bộ phát dòng, chỉnh ở vị trí 4mA. Van điều khiển sẽ hiển thị vị trí van 0% Chúng ta có thể xác minh vị trí van trên thang đo được cung cấp trên van điều khiển.
Ngoài ra, van có đầu ra 4 – 20mA cho biết phản hồi vị trí van. Chúng tôi đã kết nối một đồng hồ vạn năng để đo phản hồi vị trí van này. Phạm vi phản hồi vị trí van là 0 đến 100 phần trăm tương đương với 4 đến 20mA. Trong trường hợp này, đồng hồ vạn năng sẽ hiển thị 4mA.
6. Bây giờ tăng dòng điện (mA) trong bộ hiệu chuẩn từ 4mA lên 8mA Lúc này van sẽ di chuyển từ 0% đến 25%. Đồng hồ vạn năng sẽ hiển thị phản hồi vị trí di chuyển của van 8mA (25%).
7. Bây giờ tăng dòng điện (mA) trong bộ hiệu chuẩn từ 8mA lên 12mA. Bây giờ van sẽ di chuyển từ 25% đến 50%. Đồng hồ vạn năng sẽ hiển thị phản hồi vị trí di chuyển van 12mA (50%).
8. Bây giờ tăng dòng điện (mA) trong bộ hiệu chuẩn từ 12mA lên 16mA Bây giờ van sẽ di chuyển từ 50% đến 75%. Đồng hồ vạn năng sẽ hiển thị phản hồi vị trí hành trình của van 16mA (75%).
9. Bây giờ tăng dòng điện (mA) trong bộ hiệu chuẩn từ 16mA lên 20mA Lúc này van sẽ di chuyển từ 75% đến 100%. Đồng hồ vạn năng sẽ hiển thị phản hồi vị trí hành trình van 20mA (100%).
10. Bây giờ chúng tôi đã thử nghiệm van điều khiển từ 4mA đến 20mA theo hướng lên, bây giờ lặp lại tương tự theo hướng xuống, tức là từ 20mA đến 4mA theo từng bước.
11. Lưu ý: Trong khi tìm nguồn cung cấp, bạn có thể xem Phản hồi trên đồng hồ vạn năng, chúng sẽ được đọc ở gần nguồn mA.
12. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành thử nghiệm hướng lên từ 4mA đến 20mA. Lặp lại các bước tương tự theo hướng đi xuống, tức là từ 20mA đến 4mA theo từng bước.

Chú ý ghi lại các kết quả đo, để làm test report sau này.

Ket Qua Test Van Dieu Khien Khi Nen