Cách Scale tín hiệu 4-20mA hay 0-20mA theo thông số cảm biến.

Các loại cảm biến thường có ngỏ ra là 4-20mA/0-20mA

Hiện nay có nhiều tool tính toán sẵn giá trị đo ra 4-20mA/0-20mA

Aubase giới thiệu link như sau:

https://www.divize.com/techinfo/4-20ma-calculator.html

Cach Tinh Gia Tri Theo 4 20ma

Instrument Calibration Service 500x500