Cách Scale tín hiệu 4-20mA theo thông số cảm biến.

Các loại cảm biến thường có ngỏ ra là 4-20mA

Hiện nay có nhiều tool tính toán sẵn giá trị đo ra 4-2mA

Aubase giới thiệu link như sau:

https://www.divize.com/techinfo/4-20ma-calculator.html

Instrument Calibration Service 500x500