Đồng hồ lưu lượng Riels – Việt nam

Riels nhà sản xuất thiết bị đo lường của Ý với sản phẩm đa dạng, Aubase cung cấp các model của Riels tại thị trường Việt Nam.

Đồng hồ lưu lượng Riels - Việt nam

Dòng sản phẩm chính MODEL Tên đồng hồ
TURBINE Đồng hồ lưu lượng Riels RIF200-B/C Turbine flow meters
RIF200-N Turbine flow meters
HM-TCR Turbine flow meters. Solvents, demineralized water, oils
HM-R Turbine flow meters. Demineralized water, solvents, fuel oil
HM-TRI Turbine flow meters for pharmaceutical applications.
HM-HP Turbine flow meters for high pressure applications.
 AFM/ACM Multiple jet water meters, direct reading. Flow rate up to 30 m³/h.
MWN-NC 130°C Woltmann meters for hot water. Flow rate up to 1000 m³/h.
MWN-NK 50°C Woltmann meters for cold water. Flow rate up to 1600 m³/h.
WI-N Woltman meters for irrigation and sewage. Flow rate up to 450 m³/h.
M9 The monster in our clothes
F3 The rotor feels fastidious The formula reaches 4,500 m³ / h.
PonyFlow5 Inox Contalitri a turbina con display alimentato a batterie. Portata fino a 3.000 lt/min.
PonyFlow5 Nylon Contalitri a turbina con display alimentato a batterie. Portata fino a 3.000 lt/min.
SF800 Sensori di flusso a turbina a trasmissione infrarossi. Portata fino a 20 lt/min.
FHKU LCD Misuratori di portata a turbina per liquidi non viscosi. Portata fino a 30 lt/min.
K24 ATEX Contalitri a turbina digitale per benzina, gasolio, kerosene. Portata fino a 120 lt/min.
K24 Contalitri a turbina digitale per gasolio. Portata fino a 120 lt/min.
K24 UREA Contalitri a turbina digitale per antigelo, liquido lavavetri. Portata fino a 100 lt/min.
 VOLUMETRIC FLOW METERS VZS Liter counters volumetric Oval Wheel. For viscous liquids. Flow rates up to 5 l/min
EPI Liter counters volumetric oval wheel. For viscous liquids. Flow rates up to 6 lt/min
ZHM-ST Gears flow meters for lubricating, non lubricating and abrasive fluids. Up to 1,000 l/min.
ZHM-KL Gears flow meters for lubricating and non abrasive fluids. Up to 1,000 l/min.
ZHM-01/3 Gears flow meters for diesel, fuel, chemical injection. Up to 0.5 l/min.
KPO Water meter oscillating piston. Viscous liquids, wine, milk, oil. Flow rates up to 24,000 l/h
KDN Volumetric meters disc nutating. Medium and high viscosity liquids. Flow rates up to 35,000 l/h
MX-F Volumetric flow meters oval gears for diesel fuel and oil. Flow rates up to 1,200 l/min.
MX-P Volumetric flow meters oval gears for industrial applications. Flow rates up to 733 l/min.
MX-S Volumetric flow meters oval gears for solvents. Flow rates up to 1,200 l/min.
VZO/VZOA Liter counters to oscillating piston. Oil and viscous liquids. Flow rates up to 30,000 lt/h
VZF/VZFA Liter counters to oscillating piston. Oil and viscous liquids. Max. 30,000 lt/h
VZO Liter counters to oscillating piston. Small flow rates. Flow rates up to 200 l/h
MC Liter counter fiscal for hydrocarbons. Flow rates up to 3,000 l/min.
K40 Mechanical flow meters oval gears for diesel and oils. Flow rates up to 30 l/min.
K33 ATEX Mechanical flow meters nutating disk for diesel. Flow rates up to 120 l/min.
K33/44 Mechanical flow meters nutating disk for diesel. Flow rates up to 120 l/min.
K700M Mechanical flow meters oval gears for diesel. Capacity up to 220 l/min.
K200 Electronics flow meters oval gears with display. Flow rate up to 2.8 l/min.
K400 Electronics flow meters oval gears with display. Flow rate up to 30 l/min.
K600-B Electronics flow meters oval gears with display from 80 mm. Up to 100 l/min.
K600/3 Electronics flow meters oval gears with display. Flow rate up to 100 l/min.
K600/4 Electronics flow meters oval gears with display. Flow rate up to 150 l/min.
K700 Electronic flow meters with oval gears. Flow rates up to 250 l/min.
K900 Electronics flow meters oval gears with display. Flow rate up to 500 l/min.
MISURATORI DI PORTATA
ELETTROMAGNETICI
RIF 100 Misuratore di portata elettromagnetico.
RIF130 Misuratore di portata elettromagnetico per applicazioni in ambito alimentare e farmaceutico.
RIF180 Misuratore di portata elettromagnetico ad inserzione. Per liquidi conduttivi
LFE Flussimetro digitale a induzione elettromagnetica. Per acqua e refrigerante solubile in acqua
 MISURATORI PER BASSE
PORTATE
SF800 Sensore di Flusso a turbina a trasmissione infrarossi. Portate fino a 20 lt/min
EPI Contalitiri volumetrico a ruote ovali. Per liquidi viscosi. Portate fino a 6 lt/min
VZS Contalitri volumetrico a ruote ovali. Per liquidi a media e alta viscosità.
FCH Misuratore di portata a turbina. Per acqua, diesel, olio. Portate fino a 10 lt/min
FHKU LCD Misuratore di portata a turbina. Per liquidi non viscosi. Portate fino a 30 lt/min
FHKSC Sensore di portata a turbina. Per liquidi non viscosi. Portate fino a 1,2 lt/min
VZB-PP Contalitri volumetrico a ruote ovali per liquidi viscosi.
FM Sensore di portata a turbina. Per liquidi non viscosi. Portate fino a 17 lt/min
VORTEX FLOW METERS RIF300 Vortex flowmeters for gas, steam and liquids. Flow rates up to 1,840 m³/h.
PF3W Digital flow switches for water and neutral liquids. Flow rates up to 100 l/min.
PF3W PVC Digital flow switches for deionized water and chemicals. Flow rates up to 250 l/min.
PF2D Digital flow switches for deionized water and chemicals. Flow rates up to 40 l/min.
SONIC FLOW METERS RIF600P Handhold Clamp-on Ultrasonic Flowmeter.
RIF600W Ultrasonic clamp-on flow meter and energy calculation in heating and cooling system
FUE380 Ultrasonic flow meter. With MID approval for calculating thermal energy
SONOELIS. Ultrasonic flow meters for conductive and non-conductive liquids. Up to 2,000 m³/h.
FFU Flow meter and ultrasonic volumes. For liquids and non-conductive. Up to 240 l/min.
CORIOLIS MASS FLOW
METERS
TRICOR Mass flow meters. For dosages for liquids. Flow rates up to 230,000 kg/h
C-FLOW Mass flow meters. For dosages for liquids. Flow rates up to 230,000 kg/h
FCS400 mass flow-meter. For dosages and fiscal applications. Flow rates up to 136,000 kg/h
MASS 2100 mass flow-meter. Dosings for liquids and gases. Flow rates up to 65 kg/h
FC300 Compact Coriolis mass flow-meter. Dosings for liquids and gases. Flow rates up to 350 kg/h
FCS200 Compact Coriolis mass flow-meter. Suitable only for Gas. Capacity up to 500 kg/min
FLOW METERS FOR AIR AND
GAS
MiniElcor volume conversion device with data logger function and serial communication port.
EQZ/TRZ Volumetric flow Meter for gas and industrial gases. Flow rates up to 650 m³/h
TRZ2 counters gas turbine powered fiscal. Flow rates up to 1600 m³/h
MS-RI-X Turbine powered meter gas fiscal. Flow rates up to 25000 m³/h
QA/QAe Quantometers for natural gas, non-corrosive and inert. Flow rates up to 1600 m³/h
EE771/EE772 Flowmeter thermal for insertion. For compressed air and tecnical gases. Up to 1400 Nmc/h
EE776 Insertion Thermal Flow meter. For compressed air and neutral gases. Up to 57840 Nmc/h
EE75 High accuracy air flow sensor for industrial applications.
PFM Digital flow switch with display. Dry air, nitrogen, argon, carbon dioxide. Up to 100lt/min
PF2A Digital flow switch. For air, nitrogen, argon and neutral gases. Flow rates up to 12000 l/min
PFMV Flow switch. Suitable for gaseous media. Flow rates up to 3 l/min
THERMAL MASS FLOW
METERS
EE771-EE772 Thermal dispersion flow meters for compressed air and technical gases. Flow rates up to 1400 Nmc / h
EE776. Thermal dispersion flow meters for compressed air and technical gases. Up to 57840 Nmc/h.
EE75 Thermal dispersion flow meters for compressed air and technical gases.
PFMB Digital flow switch with color display for air and nitrogen. Flow rate up to 1,000 l/min.
PF2A Digital flow switch. For air, nitrogen, argon and neutral gases. Flow rates up to 12000 l/min
PFM Digital flow switch with display. Dry air, nitrogen, argon, carbon dioxide. Up to 100lt/min
HD2103 Anemometers portable. Measure air speed, flow and temperature
RIF800 Thermal Mass Flowmeter.
FLOW METERS FOR
OPEN CHANNELS AND WEIRS
AVFM 5.0 Area-Velocity flow meter. For Open Channels and Pipes.
MantaRay Area-Velocity flow meter. For Open Channels and Pipes.
Palmer-Bowlus Open channel flow rate measure. DN100÷DN500.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.