Bảng giá van nhựa Praher

Van nhựa Praher, xuất xứ CH Áo

  • Van nhựa PVC Praher
  • Van nhựa PVCC Praher
  • Van nhựa PP Praher
  • Van nhựa PVDF Praher

Van bi, van màng, van bướm điều khiển tay, điều khiển điện, điều khiển điện.

Đồng hồ lưu lượng Praher

Bảng giá van nhựa Praher mới nhất 2020

 

Van Nhua Praher Vn

Các model chính của van nhựa Praher.

Van bi Praher

M1 2-Way PVC True Union Ball Valves
S4 2-Way PVC, CVPC, PP, PVDF True Union Ball Valves
S6 2-Way PVC True Union Ball Valves
S4 PVC & PVDF Laboratory Valves .
S4 3-Way PVC, PP, PVDF True Union Ball Valves
S4 & M1 True Union Ball Valve Options

Van bướm Praher

K4 Butterfly Valve with lever handle

K4 Butterfly Valve with gear operator

Van một chiều Praher

Check Valves

K4 Swing Check Valves

K6 Wafer Check Valves

S4 PVC, PP, PVDF Wafer Check Valves

Spacers for Wafer Check Valves.

S4 PVC, CPVC, PP, PVDF Double Union Spring Check Valves .

Van màng Praher

T4 PVC, PP, PVDF Diaphragm Valves.

Diaphragm Gaskets..

Van cổng Praher

Van điều khiển Praher

Lọc hóa chất Praher

S4 PVC Inline Strainers.

CR4 Inline Strainers with Corrosion Resistant Screen

Đồng hồ lưu lượng

M123 Compact flow meter

M335 Full size flow meter.