Hiển thị một kết quả duy nhất

Hơi quá nhiệt là hơi mà nhiệt độ và áp suất không còn tỷ lệ với nhau

Đối với đồng hồ đo lưu lượng hơi quá nhiệt. Ta phải có cảm biến đo nhiệt độ và đo áp suất riêng lẽ.