Xem tất cả 1 kết quả

Hơi bão hòa là hơi mà áp suất và nhiệt độ tỷ lệ với nhau