Van cầu lót teflon điều khiển tuyến tính

Trong môi trường hóa chất ăn mòn cao và cần điều khiển dòng chảy chính xác, người ta dùng van cầu điều khiển lót teflon:

  • Thân van được lót teflon hoàn toàn, trơ với hầu hết hóa chất
  • Bộ tác động, khí nén hoặc điện.
  • Bộ định vị