Đồng hồ lưu lượng Orifice

Đồng hồ lưu lượng dạng Orifice được ứng dụng rộng rãi, có thể dùng đo nước, khí H2, N2, Khí nén, hơi bảo hòa, hơi quá nhiệt.