Bộ định vị YT-1000L (YTC) – Hàng có sẵn

Aubase cung cấp các bộ định vị, actuator của YTC, Rotork, một số dòng phổ biến được stock tại Việt Nam