Tiêu chuẩn ISO 50001 trong quản lý năng lượng

SO 50001:2011 Hệ thống quản lý năng lượng – Yêu cầu với hướng dẫn sử dụng là một đặc điểm kỹ thuật được tạo ra bởi tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO cho một hệ thống quản lý năng lượng.

Chia sẻ bài viết:

ISO 50001 – Hệ thống quản lý năng lượng

 

ISO 50001:2011 Hệ thống quản lý năng lượng – Yêu cầu với hướng dẫn sử dụng là một đặc điểm kỹ thuật được tạo ra bởi tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO cho một hệ thống quản lý năng lượng.

Tiêu chuẩn ISO 50001 quy định các yêu cầu cho việc thiết lập, triển khai, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý năng lượng, mà mục đích là để cho phép một tổ chức để làm theo một cách tiếp cận có hệ thống trong việc đạt được cải tiến liên tục hiệu suất năng lượng, bao gồm cả hiệu quả năng lượng, an ninh năng lượng, sử dụng năng lượng và tiêu thụ năng lượng.

Tiêu chuẩn này nhằm mục đích giúp các tổ chức liên tục giảm sử dụng năng lượng của họ, và do đó chi phí năng lượng của họ giảm và phát sinh khí thải nhà kính ít đi.

ISO 50001 được ISO phát hành vào tháng 6 năm 2011 và phù hợp với bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô, khu vực hoặc vị trí địa lý của nó.

Hệ thống được mô hình hóa theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 EMS.

Một tính năng quan trọng trong ISO 50001 là yêu cầu “… cải thiện EnMS và hiệu suất năng lượng thu được” (khoản 4.2.1 c). Các tiêu chuẩn khác được đề cập ở đây (ISO 9001 và ISO 14001) đều yêu cầu cải thiện hiệu quả của Hệ thống quản lý chứ không phải chất lượng sản phẩm / dịch vụ (ISO 9001) hoặc hiệu suất môi trường (ISO 14001). Người ta dự đoán rằng bằng cách thực hiện ISO 9001 và 14001 cùng một tổ chức sẽ cải thiện chất lượng và hiệu suất môi trường, nhưng các tiêu chuẩn hiện không chỉ rõ điều này như là một yêu cầu.

Do đó, ISO 50001 đã thực hiện một bước tiến lớn trong việc ‘nâng cao thanh’ bằng cách yêu cầu một tổ chức chứng minh rằng họ đã cải thiện hiệu suất năng lượng của họ. Không có mục tiêu định lượng nào được chỉ định – một tổ chức chọn riêng của mình sau đó tạo ra một kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu. Với cách tiếp cận có cấu trúc này, một tổ chức có nhiều khả năng nhìn thấy một số lợi ích tài chính hữu hình hơn.

 

Cấu trúc ISO 50001:

Cấu trúc của ISO 50001 được thiết kế theo các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác, cụ thể là ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) và ISO 14001 (Hệ thống quản lý môi trường). Vì cả ba hệ thống quản lý đều dựa trên chu trình PDCA, ISO 50001 có thể được tích hợp dễ dàng với các hệ thống này.

Có bảy thành phần chính đối với ISO 50001: 

1 .: Yêu cầu chung:

2 .: Trách nhiệm quản lý

3 .: Chính sách năng lượng

4 .: Kế hoạch hành động năng lượng

5 .: Thực hiện và hoạt động

6 .: Kiểm tra hiệu suất

7 .: Quản lý đánh giá

 

Phương Pháp:

ISO 50001 cung cấp một khuôn khổ các yêu cầu giúp các tổ chức:

 • xây dựng chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả hơn
 • khắc phục các mục tiêu và mục tiêu để đáp ứng chính sách
 • sử dụng dữ liệu để hiểu rõ hơn và đưa ra các quyết định liên quan đến việc sử dụng và tiêu thụ năng lượng
 • đo lường kết quả
 • xem xét hiệu quả của chính sách và
 • liên tục cải thiện quản lý năng lượng.

ISO 50001 tập trung vào một quá trình cải tiến liên tục để đạt được các mục tiêu liên quan đến hiệu suất môi trường của một tổ chức (doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ, quản trị, vv). Quy trình này tuân theo phương pháp tiếp cận kế hoạch – làm – kiểm tra – hành động (Kế hoạch-Do-Kiểm tra-Đạo luật, PDCA-Plan-Do-Check-Act):

Tiêu chuẩn ISO 50001 trong quản lý năng lượng

 

Kế hoạch:

Trách nhiệm chung đối với hệ thống quản lý năng lượng được cài đặt phải được đặt ở vị trí quản lý hàng đầu. Một viên chức năng lượng và một nhóm năng lượng cần được chỉ định. Hơn nữa, tổ chức phải xây dựng chính sách năng lượng dưới hình thức một tuyên bố bằng văn bản có chứa ý định và định hướng của chính sách năng lượng. Chính sách năng lượng phải được truyền đạt trong tổ chức. Nhóm năng lượng là sự kết nối giữa quản lý và nhân viên. Trong giai đoạn này, tổ chức phải xác định việc sử dụng năng lượng đáng kể và ưu tiên các cơ hội cải thiện hiệu suất năng lượng.

Thực hiện:

Các mục tiêu và quy trình đã nêu hiện nay được giới thiệu và thực hiện. Tài nguyên được cung cấp và trách nhiệm được xác định. Đảm bảo rằng các nhân viên và những người tham gia khác biết và có khả năng thực hiện các trách nhiệm quản lý năng lượng của họ. Việc thực hiện hệ thống quản lý năng lượng bắt đầu.

Kiểm tra:

Một hệ thống quản lý năng lượng đòi hỏi một quy trình tuân thủ và định giá các quy định liên quan đến năng lượng. Kiểm toán nội bộ có thể giúp xác minh rằng hệ thống quản lý năng lượng hoạt động đúng và tạo ra kết quả dự kiến. Các quy trình được giám sát liên quan đến các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác (yêu cầu của khách hàng, chính sách nội bộ) cũng như các mục tiêu quản lý năng lượng của tổ chức. Các kết quả được ghi lại và báo cáo lên cấp quản lý hàng đầu.

Đạo luật:

Người quản lý hàng đầu chuẩn bị đánh giá bằng văn bản dựa trên kiểm toán nội bộ. Tài liệu này được gọi là đánh giá quản lý. Kết quả sẽ được đánh giá ở cấp độ hiệu suất của chúng. Nếu cần thiết, có thể bắt đầu các hành động khắc phục hoặc phòng ngừa. Các quy trình liên quan đến năng lượng được tối ưu hóa và các mục tiêu chiến lược mới được bắt nguồn.

 

Áp dụng hệ thống ISO 50001 trong nhà máy bia gồm có các chức năng chính:

 • Tính toán lượng điện năng tiêu thụ ở các phụ tải điện
 • Tính toán lượng hơi quá nhiệt tiêu thụ ở các phụ tải sử dụng hơi.
 • Tính toán lượng CO2 tiêu thụ ở các phụ tải sử dụng CO2 như hệ thống lên men, chiết rót.
 • Tính toán lượng nước tiêu thụ ở các phụ tải sử dụng nước trong toàn nhà máy bia.
 • Tính toán lượng khí nén đã sử dụng tại các hộ tiêu thụ: đẩy bả hèm, nấu bia, lên men, …

 

 Hệ thống giám sát năng lượng được xây dựng trên nền tảng:

Hệ thống được thiết kết với một máy Server và rất nhiều máy client (tùy theo yêu cầu của nhà máy được chia sẽ với nhau chung một Database (CSDL) được đặt tại máy Server. Việc kết nối tới các máy client được thực hiện nhanh chóng hết sức dễ dàng thông qua mạng nội bộ Lan.

 

 • Thiết bị đo báo – các thiết bị cảm biến đo báo: đồng hồ đo điện đa năng PAC3100 (siemens), cảm biến lưu lượng nước Water Master của ABB hoặc Siemens, cảm biến lưu lượng hơi Vortex Prowirl 200 của Endress – Hauser, cảm biến đo lưu lượng CO2 – VA500 của hãng CS-intrument.
 • Thiết bị điều khiển trung tâm: bộ Logic khả trình S7-1200 hoặc S7-1500 của hang Siemens
 • Các phần mềm giao diện người máy HMI: được xây dựng trên nền tảng kết hớp hai phần mềm Wincc của Siemens và Visual Studio (VB.Net) của Microsoft.
 • Ngoài các chức năng trên, hệ thống còn cung cấp giao diện các cảnh báo Warning hoặc Error về lỗi truyền thông, các lỗi của Process như Cao áp, thấp áp, mất pha… (điện), lưu lượng quá cao hoặc quá thấp (Flowmeter).

Tài liệu TIEU CHUAN ISO 50001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.