Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến đo mức bằng phương pháp áp suất, 1 bar bằng 10m nước.

Cảm biến áp suất có ngỏ ra là analog 4-20mA,