Hiển thị một kết quả duy nhất

Cảm biến mức đo liên tục hoặc dạng on/off dùng cho mức cao mức thấp

Nguyên lý của cảm biến đo mức liên tục là siêu âm, điện dung, radar, chênh áp