Xem tất cả 1 kết quả

Là dạng chính xác nhất, có thể đo khối lượng, tỷ trọng