Hiển thị một kết quả duy nhất

Là dạng chính xác nhất, có thể đo khối lượng, tỷ trọng