Hiển thị một kết quả duy nhất

dạng con chạy, đo lưu lượng tức thời