Hiển thị một kết quả duy nhất

Hơi bão hòa là hơi mà áp suất và nhiệt độ tỷ lệ với nhau.