Cách chọn vật liệu phù hợp cho hóa chất

Mỗi hóa chất có tính ăn mòn khác nhau và phụ thuộc vào nhiệt độ làm việc,

So sánh ống CPVC và ống kim loại trong công nghiệp hóa chất

Các loại ống thường dùng trong ngành hóa chất

Hãng Georg Fischer (+GF+) là một tập đoàn số 1 thế giới đã cho các công cụ online để chọn vật liệu đường ống nhựa cho các hóa chất phù hợp Chemical Resistance

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *