Cách chọn vật liệu phù hợp cho hóa chất

Mỗi hóa chất có tính ăn mòn khác nhau và phụ thuộc vào nhiệt độ làm việc,

So sánh ống CPVC và ống kim loại trong công nghiệp hóa chất

Các loại ống thường dùng trong ngành hóa chất

Hãng Georg Fischer (+GF+) là một tập đoàn số 1 thế giới đã cho các công cụ online để chọn vật liệu đường ống nhựa cho các hóa chất phù hợp Chemical Resistance

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of