Category Archives: Cảm biến đo lường

Cảm biến đo áp suất, đồng hồ đo lưu lượng, đo lưu lượng dang điện từ, đo lưu lượng dạng chênh áp, đo lưu lượng vortex, cảm biến đo mức, đo mức liên tục, đo nhiệt độ,